Bezpieczeństwo

W celu zalogowania się w 1 kroku wpisz swój Login i kliknij przycisk Dalej, a w 2 kroku Hasło do Serwisu internetowego, a następnie kliknij w przycisk Zaloguj się.

Pamiętaj o konieczności kończenia pracy w Serwisie internetowym poprzez kliknięcie przycisku Wyloguj znajdującego się zawsze w prawym górnym rogu strony.

Przypominamy, że Operatorzy Tele-skok nigdy nie będą pytać o żadne z haseł za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kliknięcie na ikonę zamkniętej kłódki w obrębie przeglądarki, umożliwi sprawdzenie czy certyfikat jest prawidłowo wystawiony dla adresu eskok.pl.

Logowanie do serwisu

Login

Hasło

Prosimy o sprawdzenie poprawności adresu w pasku adresowym przeglądarki, poprawny adres to: https://eskok.pl/eSkokWeb/login.jsp

Komunikat

Zmiana certyfikatu zabezpieczającego usługę eSKOK
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 lutego 2018 r. zmianie ulegnie certyfikat TLS zabezpieczający serwis internetowy usługi eSKOK.

Nowy certyfikat będzie posiadał dodatkowe zabezpieczenia, w tym m.in. w pasku adresu strony pojawi się nazwa Spółki, która na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej, świadczy usługę bankowości elektronicznej eSKOK.

Tym samym, w pasku adresu przeglądarki od dnia 27 lutego 2018 r. na zielonym tle, prezentowana będzie nazwa Aplitt Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, iż m.in. prezentowany w pasku adresu strony przedrostek "https" oraz nazwa Aplitt Sp. z o.o. i w dalszej kolejności nazwa domeny eskok.pl będą umożliwiały potwierdzenie autentyczności strony logowania do serwisu internetowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi Operatorami Tele-skok pod numerami telefonów: 801 803 800 lub +48 (58) 782 59 00 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Komputer i przeglądarki internetowe
Do pracy z Serwisem internetowym usługi eSKOK, między innymi do prawidłowego wyświetlania tekstu z obrazka zalecane jest korzystanie z systemu operacyjnego, kompatybilnego z jedną z najpopularniejszych obecnie przeglądarek internetowych włączoną obsługą JavaScript i cookies:

- Chrome (w wersji 39.0 i nowszych),
- Internet Explorer (w wersji 11.0 i nowszych),
- Mozilla Firefox (w wersji 36.0 i nowszych), 
- Opera (w wersji 34.0 i nowszych).

Więcej informacji na temat przeglądarek oraz zasad użytkowania komputera zwiększające bezpieczeństwo korzystania z usługi eSKOK zamieściliśmy tutaj.

 

Nowa funkcjonalność dostępna w usłudze eSKOK od 01.12.2017 r.
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 grudnia 2017 r. w serwisie internetowym usługi eSKOK została udostępniona nowa funkcjonalność umożliwiająca ustawienie strony głównej serwisu internetowego w zależności od indywidualnych potrzeb.
Szczegółowy opis nowej funkcjonalności zamieściliśmy tutaj

Bezpieczne korzystanie z usługi eSKOK
Informujemy, że w celu korzystania z usługi eSKOK, nie jest wymagane instalowanie na komputerach ani w telefonach komórkowych dodatkowego oprogramowania lub certyfikatów. W sytuacji otrzymania takiego komunikatu prosimy o pilny kontakt z Operatorami Tele-skok.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:
- Dbaj o bezpieczeństwo swoich haseł i loginu - więcej informacji zamieściliśmy tutaj,
Sprawdź czy adres strony logowania rozpoczyna się od przedrostka https oraz czy po kliknięciu w kłódkę wyświetla się prawidłowa informacja o certyfikacie strony - więcej informacji zamieściliśmy tutaj,
Korzystaj z zalecanych ustawień przeglądarki internetowej - więcej informacji zamieściliśmy tutaj,
Wprowadzaj ręcznie numery rachunków podczas wykonywania przelewów, a przed autoryzacją hasłem jednorazowym weryfikuj ich prawidłowość.

Obsługa plików cookies 
Witryna używa plików cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystania zamieściliśmy tutaj