Tele-skok: 801 803 800 / (58) 782 59 00
www.eskok.pl

Bezpieczeństwo

W celu zalogowania się w 1 kroku wpisz swój Login i kliknij przycisk Dalej, a w 2 kroku Hasło do Serwisu internetowego, a następnie kliknij w przycisk Zaloguj się.

Pamiętaj o konieczności kończenia pracy w Serwisie internetowym poprzez kliknięcie przycisku Wyloguj znajdującego się zawsze w prawym górnym rogu strony.

Przypominamy, że Operatorzy Tele-skok nigdy nie będą pytać o żadne z haseł za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kliknięcie na ikonę zamkniętej kłódki w obrębie przeglądarki, umożliwi sprawdzenie czy certyfikat jest prawidłowo wystawiony dla adresu eskok.pl.

Logowanie do serwisu

Login

Hasło

Prosimy o sprawdzenie poprawności adresu w pasku adresowym przeglądarki, poprawny adres to: https://eskok.pl/eSkokWeb/login.jsp

Komunikat

Zmiany w usłudze eSKOK od września 2019

Uprzejmie informujemy, iż z początkiem września 2019 r. nastąpiło wyłączenie obsługi metody autoryzacji za pośrednictwem List haseł jednorazowych. Jedyną metodą autoryzacji zostały Jednorazowe hasła SMS.

Dodatkowo w serwisie internetowym usługi eSKOK istnieje możliwość zablokowania metody autoryzacji umożliwiająca jak najszybszą reakcję w przypadku utracenia środka autoryzacyjnego (np. telefonu komórkowego, na który wysyłane są Jednorazowe hasła SMS). W takiej sytuacji samodzielnie za pośrednictwem serwisu internetowego istnieje możliwość zablokowania aktualnie używanej metody autoryzacji. Ponadto taką możliwość posiada Operator Tele-skok. W trakcie nałożonej blokady nie będzie możliwości zlecenia dyspozycji wymagającej autoryzacji. Zdjęcie blokady będzie mogło odbyć się jedynie przez Operatora Tele-skok.

Natomiast z dniem 14.09.2019 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do serwisu internetowego usługi eSKOK oraz aplikacji mobilnej mSKOK*. Po prawidłowym wprowadzeniu loginu oraz hasła, wymagane jest dodatkowo wprowadzenie hasła jednorazowego, otrzymanego w wiadomości SMS na wskazany numer telefonu komórkowego.
*Dotyczy wybranych Kas


Obsługa plików cookies

Witryna używa plików cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystania zamieściliśmy tutaj

Komputer i przeglądarki internetowe

Do pracy z Serwisem internetowym usługi eSKOK, między innymi do prawidłowego wyświetlania tekstu z obrazka zalecane jest korzystanie z systemu operacyjnego, kompatybilnego z jedną z najpopularniejszych obecnie przeglądarek internetowych z włączoną obsługą JavaScript i cookies:

- Chrome (w wersji 39.0 i nowszych),
- Internet Explorer (w wersji 11.0 i nowszych),
- Mozilla Firefox (w wersji 36.0 i nowszych), 
- Opera (w wersji 34.0 i nowszych).

Więcej informacji na temat przeglądarek oraz zasad użytkowania komputera zwiększające bezpieczeństwo korzystania z usługi eSKOK zamieściliśmy tutaj.


Bezpieczne korzystanie z usługi eSKOK

Informujemy, że w celu korzystania z usługi eSKOK, nie jest wymagane instalowanie na komputerach ani w telefonach komórkowych dodatkowego oprogramowania lub certyfikatów. W sytuacji otrzymania takiego komunikatu prosimy o pilny kontakt z Operatorami Tele-skok.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

Dbaj o bezpieczeństwo swoich haseł i loginu - więcej informacji zamieściliśmy tutaj,
Sprawdź czy adres strony logowania rozpoczyna się od przedrostka https oraz  czy po kliknięciu w kłódkę wyświetla się prawidłowa informacja o certyfikacie strony - więcej informacji zamieściliśmy tutaj,
Korzystaj z zalecanych ustawień przeglądarki internetowej - więcej informacji zamieściliśmy tutaj,
Wprowadzaj ręcznie numery rachunków podczas wykonywania przelewów, a przed autoryzacją hasłem jednorazowym weryfikuj ich prawidłowość.